Opšti uslovi iznajmljivanja opreme :mali sator

 1. Zakupac mora biti punoletan ili pravni subjekat.
 2. Prilikom preuzimanja opreme mora potpisati revers o preuzetoj opremi i uveriti se u ispravnost iste.
 3. Zakupac je obavezan da plati depozit za svaki iznajmljeni artikal i to: 25 evra za šator, 10 za vreću za spavanje i 5 za podmetač. Kamper Planet doo garantuje potpuno postavljen šator sa dodatnom opremom na početku iznajmljivanja za sve klijente koji su rezervisali i platili unapred svoj šator i opremu.
 4. Za klijenta koji se odluči da iznajmi šator i opremu na samom festivalu tim Kamper Planeta će to uraditi za njih u roku ne dužem od 2časa ( ako vremenske prilike to dozvole)
 5. Kamper Planet se obavezuje da spakuje šator i dodatnu opremu nakon isteka perioda iznajmljivanja.
 6. Period iznajmljivanja za EXIT village je od ponedeljka 9. Jula u 12:00 sati do ponedjeljka 16. jula u 12:00 sati.
 7. Period iznajmljivanja za SDF kamp je od ponedeljka 27. avgust u 12:00 sati do ponedjeljka 03. septembar u 12:00 sati.
 8. Zakupac može napustiti šator i pre vremena ali o tome mora unapred da obavesti radnike na recepciji.


Odgovornost zakupca:DSC_0016

 1. Po preuzimanju opreme zakupac će pregledati i uveriti se da je oprema u dobrom stanju.
 2. Prilikom razduživanja šatora, zakupac je u obavezi da vrati šator u istom stanju i na istom mestu na kom ga je primio, sa dodatnom opremom na početku iznajmljivanja. Kamper Planet doo  smatra da je kraj iznajmljivanja opreme kada se potpiše zapisnik i vrati depozit zakupcu.
 3. Zakupac je odgovoran za štetu ili krađu šatora i dodatne opreme. Zakupac se obvezuje da nadoknadi bilo kakav gubitak ili štetu na opremi, prema Kamper Planet cenovniku.
 4. Depozit se plaća u gotovini na licu mesta za sva iznajmljivanja.
 5. Nakon razduživanja iznajmljene opreme i potvrde o dobrom stanju, depozit će biti vraćen u gotovini zakupcu na licu mesta.
 6. Ugovorne strane su saglasne da će eventualne nesporazume riješiti mirnim putem , u suprotnom ugovaraju nadležnost suda.

Kamper Planet doo ne odgovara za štetu ili krađu stvari.