1. SDF Village se otvara 12.07.2016. u 08h, a zatvara 18.07.2016. u 12h; gosti SDF Village-a mogu početi sa postavljanjem šatora 12.07.2016. u 08h.
 2. Sve službe u Village-u rade 24h.
 3. Ulazak i boravak u SDF Village-u dozvoljen je samo sa narukvicom, koju će svaki gost dobiti pri dolasku u Village. Napominjemo: Narukvica je vaša lična ulaznica, odnosi se na osobu, ne na šator.
 4. Ukoliko vam se narukvica ošteti ili spada sa ruke, donesite je na recepciju i zamenite za novu. Ukoliko izgubite narukvicu, morate kupiti novu da biste ponovo ušli u kamp.
 5. Organizator vodi računa o vašoj bezbednosti i sigurnosti vaših stvari, ali garantuje i snosi odgovornost jedino za stvari ostavljene na čuvanje u safe-keeping ormarićima.
 6. Šatori se ne smeju dizati van ograđene zone.
 7. Koristite kontejnere i odgovarajuće PVC kese za odlaganje smeća. U svačijem je interesu da SDF Village ostane čist.
 8. Zabranjeno unošenje vatrenog oružja.
 9. Paljenje vatre je zabranjeno.   
 10. Zabranjeno je unošenje staklene ambalaže.
 11. U prostor SDF Village dozvoljeno je unošenje samo fabrički zapakovane hrane.
 12. Spremanje hrane je zabranjeno. 
 13. Dovođenje kućnih ljubimaca u Village nije dozvoljeno.
 14. U situacijama kao što su vremenske neprilike, požari ili slični incidenti, slušajte instrukcije osoblja i pratite uputstva evakuacije.
 15. Čuvajte tuđu imovinu, poštujte vreme za odmor i slobodno vreme drugih. 
 16. Iz Village-a morate izneti sve što ste uneli.